Zastupitelstvo obce (2014-2018)

Starosta

David Hladík

telefon +420 603 840 927, email starosta@lukavec.eu

Místostarosta

Petr Kotas

telefon +420 724 180 885, email obec@lukavec.eu

Členové

Ilona Menclová
Tomáš Kameník
Miloš Nožička
Bohumil Kučera
Richard Duchoň

Finanční výbor

Předseda

Bohumil Kučera


Členové

Miloš Nožička
Richard Duchoň

Kontrolní výbor

Předseda

Tomáš Kameník


Členové

Jaroslava Kazdová
Ilona Menclová

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápisy jsou uvedeny v anonymizované podobě, to znamená, že jsou skryty osobní údaje (jména, adresy, data narození apod.) fyzických osob. Toto omezení se netýká zastupitelů, právnických osob (firem, organizací, spolků) a fyzických osob (živnostníků), které se účastní výběrových řízení vypsaných obecním úřadem nebo se kterými obec uzavírá smlouvy o dodávkách služeb nebo zboží. Plná znění zápisů a usnesení jsou pro občany obce a majitele nemovitostí v naší obci k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Datum konání Dokument(y)

Rok 2018

01.03.2018 Zápis ze zasedání 01.03.2018

Rok 2017

21.12.2017 Zápis ze zasedání 21.12.2017
16.11.2017 Zápis ze zasedání 16.11.2017
17.08.2017 Zápis ze zasedání 17.08.2017
08.06.2017 Zápis ze zasedání 08.06.2017
10.03.2017 Zápis ze zasedání 10.13.2017

Rok 2016

22.12.2016 Zápis ze zasedání 22.12.2016
03.11.2016 Zápis ze zasedání 03.11.2016
30.06.2016 Zápis ze zasedání 30.06.2016
14.04.2016 Zápis ze zasedání 14.04.2016
12.02.2016 Zápis ze zasedání 12.02.2016

Rok 2015

17.12.2015 Zápis ze zasedání 17.12.2015
15.10.2015 Zápis ze zasedání 15.10.2015
03.09.2015 Zápis ze zasedání 03.09.2015
16.07.2015 Zápis ze zasedání 16.07.2015
15.06.2015 Zápis ze zasedání 15.06.2015
26.03.2015 Zápis ze zasedání 26.03.2015
12.02.2015 Zápis ze zasedání 12.02.2015

Rok 2014 a starší

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce: 22.12.2014, 4.12.2014, 9.10.2014, 17.7.2014, 17.4.2014, 20.2.2014
Zápisy zastupitelstva obce 2013
Zápisy zastupitelstva obce 2012
Zápisy zastupitelstva obce 2011
Zápisy zastupitelstva obce 2010
Zápisy zastupitelstva obce 2009
Zápisy zastupitelstva obce 2008
Zápisy zastupitelstva obce 2007
Zápisy zastupitelstva obce 2006
Zápisy zastupitelstva obce 2005
Zápisy zastupitelstva obce 2004